Tanı ve Tedaviler

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozuklukları

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Panik Bozukluk

Fobiler

Depresyon

Tik Bozuklukları ve Tourette Sendromu

Davranım Bozukluğu

Uyum Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Yeme Bozuklukları

Enkropresiz (Dışkılama)

Enürezis (Altını Islatma)

Madde Kullanım Sorunları

Dil, Konuşma ve İletişim Bozuklukları

Dil Bozukluğu

Konuşma Sesi Bozukluğu

Kekemelik

Sosyal Pragmatik İletişim Bozukluğu

Asperger Bozukluğu

Rett Bozukluğu (Sendromu)

Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu

Streotipik Hareket Bozukluğu

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu

Sınav Kaygısı

Ders Başarısızlığı

Öfke Kontrolü ve Şiddet

Mental Retardasyon

Global Gelişimsel Gecikme

Dürtü Kontrol Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları

SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

Kişilik Bozuklukları

Dissosiyatif Bozukluklar

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Bipolar Bozukluk