Bilişsel Davranışçı Terspi

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Yapılandırılmış, kısa süreli, ‘’şimdiki zaman odaklı’’ olan mevcut sorunları çözmeye ve işlevsiz (doğru olmayan veya yardımı dokunmayan) düşünce ve davranışı değiştirmeye yönelik bir psikoterapi yöntemidir. Terapist, duygusal ve davranışsal değişiklikler oluşturmak için kişinin, düşünme ve olayları yorumlama biçiminde bilişsel değişiklikler yapılmasının çeşitli yollarını arar.

Bilişsel Davranışçı Terapide Altta Yatan Teori Nedir?

1.Psikiyatrik bozuklukların çoğunda; kişinin, duygu durumunu ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen işlevsiz düşüncelerin olduğu kanıtlanmıştır.

2.Bilişsel Terapi, duygu durumları ve davranışlarında süren iyileşmeler üzerinde çalışır.

3.Bireyin; kendilik algısı, olayları yorumlama biçimleri, dünya hakkındaki görüşleri ve diğer insanlarla ilgili olarak daha derin bir biliş düzeyiyle çalışır. Altta yatan olumsuz düşüncelerin (işlevsiz yorumlamaların) değiştirilmesi ile daha işlevsel düşünce tarzları oluşturur.

4.Bireyin, düşünce yapısı ve karşılaştığı durumlara (olaylara) karşı olan algısını (yorumlama biçimini) değiştirebilir. Örneğin; ‘’Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum’’ işlevsiz bir düşünce tarzıdır. Bunun yerine hata yaptığımız belirli durumlar için; ‘’Belirli konularda iyi değilim.’’ Tarzında bir düşünce yapısı diğerine göre daha işlevseldir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Hedefi nedir?

 1. Kişinin, üretken bir yaşam sürmesine engel olan tekrarlayan davranış ve düşünce örüntülerinin farkına varması.
 2. Kişinin; kendisi, dünya ve diğerleriyle ilgili algılarını yeniden yapılandırılması.
 3. Kişiye problemlerle başa çıkma becerisi kazandırmak ve güçlendirmektir.
 4. Kişinin düşünce sisteminin değişimi yoluyla, duygu ve davranışlarını değiştirmeyi hedefler.

Bilişsel Davranışçı Terapi nasıl bir yol izler?

Kişinin şuan bulunduğu nokta ve ulaşmak istediği hedefler belirlenir böylece bireyin yaşadığı sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik uygun bir hedef ve terapi planlaması yapılarak yola çıkılır.

Bilişsel Davranışçı Terapi hangi alanlarla fayda sağlar?

 1. Özgüven Problemleri
 2. Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılı düşünce ve davranışlar)
 3. Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 4. Fobiler
 5. Panik Atak
 6. Sosyal Fobi
 7. Öfke ve stresle başa çıkma
 8. Depresyon
 9. Cinsel Kimlik Konuları
 10. Uyku Sorunları
 11. Yeme Bozukluğu