C.A.T Çocuklar İçin Algılama Testi

Bireysel olarak uygulanan bir testtir. 3-10 yaş arası çocuklarda kullanılır. Projektif yaklaşımlı olan test hayvanlarla ilgili hikayelerden oluşur. Çocukların yapıları ve gelişimde karşılaştıkları güçlüklere tepkilerini anlamada yardımcıdır. Zaman sınırlaması yoktur.