Enkropresiz (Dışkılama)

DIŞKILAMA (ENKOPRESİZ)

Prof. Dr. Özgür YORBIK (Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı)

 

4 yaş veya daha büyük bir kişinin, istemsiz veya amaçlı olarak, yineleyen tarzda, en az ayda bir olmak üzere, üç ay süreyle uygunsuz yerlere dışkı yapmasıdır.

Enkopresisin değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısı:

-Arttıran etkenler, süresi, dışkılama alışkanlıkları, ilgili olabilecek sosyal, aile ve okul sorunları.

-Cinsel kötüye kullanım.

-Anal bölgede anorektal malformasyonlar, fistül ve fissürler gözlenmesi.

-Sırt muayenesi ile sakral çukur, vertebral veya spinal kord anormallikleri gözlenmesi.

-Üriner enfeksiyon

Değerlendirme:

-İlgi çekmeye yönelik öğrenilmiş bir davranış,

-Anne-baba çatışması, yeni doğan bir kardeş veya bir büyük kardeşin ezici veya acı çektirici davranışları,

-Aşırı sert ve cezalandırıcı anne-baba tutumunda öfkenin dışa vurumu,

-Tuvalet korkusu veya tuvalet koşullarının iyi olmaması,

-Obsesif kompulsif bozuklukta obsesyonlara bağlı olarak dışkılamanın ertelenmesi,

-Madde kullanımı ve epilepsi nöbetleri,

Sebepler arasında gösterilir.

TEDAVİ

Birlikte olabilen tıbbi ve psikiyatrik durumların ortadan kaldırılır, çocuk ve aile bilgilendirilir ve kabızlık varsa diyet düzenlenir.

Tuvalet alışkanlıkları geliştirilir ve tedaviye uyum izlenir/ödüllendirilir.

İlaç tedavisi uygulanabilir.