Enürezis (Altını Islatma)

ALTINI ISLATMA (ENÜRESİS)

Prof. Dr. Özgür YORBIK (Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı)

 

Enüresis, yatağa/giysilere yineleyen şekilde istemli/istemsiz idrar yapmadır. Enüresis, tıbbi duruma ve madde kullanımına bağlı olmamalıdır.

Komplike Enüresis

-Gündüz ani sıkışma veya yetişememe,

-İdrar tutma manevraları, gündüz idrar kaçırma,

-İdrar yaparken acı hissetme,

-Günde 8’den fazla; uykuda 3’den fazla idrar yapma,

-İdrarı başlatmada güçlük, ıkınarak yapma,

-Kesik kesik idrar yapma,

-Günde 3’den az idrar yapma,

-Kronik kabızlık

Belirtilerinden bir ya da bir kaçı ile kendini gösterir.

Enüresis neden önemlidir?

-Kendilik saygısında düşme yaşanabilir.

-Saldırganlık ve suça yönelik davranışlar, sosyal sorunlar yaşanabilir.

-Anksiyete ve depresyon ile karşılaşılabilir.

-Gelişimsel gecikme daha sıktır.

-Ailenin çocuğa tutumlarını etkiler.

-Yatağın sürekli olarak temizlenmesi zaman ve ekonomik kayıplara yol açar.

-Enüretik çocuklar dil ve motor basamaklarını biraz daha geç edinirler.

-Ortalama kemik yaşı ve boyu daha kısadır.

-Daha geç seksüel maturasyon gösterirler.

Enüresise neler sebep olabilir?

-Ailede dezorganizasyon ve ihmal nedeniyle çocukların uygun tuvalet eğitimi almaması,

-Stres etkenleri (boşanma, anne/baba kaybı, cinsel kötüye kullanım, hastaneye yatırılma gibi.)

-Uyku apnesi

-Madde kullanımı, ilaçlar

-Özellikle uykuda olan epilepsi nöbetleri.

 

Davranışçı Destekleyici Yaklaşımlar

-Kınanmamalı, ceza verilmemeli.

-Ödül yöntemi uygulanabilir.

-Sıvı kısıtlanması yapılabilir.

-Akşam yemeği sonrasında kafeinli içecekler bakımından fakir diyet uygulanabilir.

-Çocuktan yatmadan önce idrar yapması istenmelidir.

-Uyandırılarak idrarını yapması istenebilir.