CAS Bilişsel Değerlendirme Testi

CAS ( Bilişsel Değerlendirme Sistemi ) – (Cognitive Assesment System (C.A.S.) ) 

CAS, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. CAS testi, zihinsel gelişim düzeyini (zeka bölümünü) değerlendirir, üstün veya zihinsel geriliği olan çocukların tanılanmasında da kullanılmaktadır. CAS Testi: Öğrenme Güçlüğü başta olmak üzere bir çok akademik sorunun eğitsel, psikolojik ve nörolojik tanılamasında güçlü veriler sunabilen bir testtir. CAS Testi, travmatik beyin hasarına karşı hassas olan çok çeşitli bilişsel işlemlerin ölçümüne olanak sağlar. Organizasyon, dürtü kontrolü, dikkat, problem çözme ve planlama özellikle travmatik beyin hasarı olan çocuklarda sorun oluşturmaktadır. CAS, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel işlem özelliklerinin  değerlendirilmesi için uygun bir araçtır. Test, Dikkat süreçlerini planlamayla eş zamanlı değerlendirerek güçlü veriler sunmaktadır. CAS Zeka Testini Kimler Uygulayabilir? CAS Zeka Testini İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde Eğitim alıp sonrasında uygulayıcı yeterlilik sertifikası olan uzmanlar uygulayabilir. Teste girecek çocuk veya ergenin, en başta, uykusuz, aç, yorgun ve aşırı kaygılı durumda olmaması gerekir. Test için molalı olarak iki saat süre ayrılır, test, çocuğun performansına bağlı olarak biraz daha erken veya biraz daha geç bitebilir. Test sonrası, değerlendirme raparu hemen hazırlanamaz, uzmanın zamana ihtiyacı vardır, normal koşullarda 3 ile 7 iş günü arasında rapor hazırlanır ve aileye de rapor verilir. Test değerlendirme raporunun anne-baba tarafından daha iyi anlaşılması ve uzman öneri ve görüşlerinin de öğrenilmesi için uzmanın anne-babaya rapor sunumu yüzyüze yapması önemlidir. Yüz yüze görüşmenin yapılamayacağı zorunlu durumlarda uzman anne-babaya telefon aracılığı ile de bilgi verebilir.