EMDR Terapisi

‘’Aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız çünkü akan su hiçbir zaman aynı değildir.’’

Herakleitos

 

EMDR Terapisi nedir?

Türkçe açılımıyla, ‘’Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme’’ anlamına gelmektedir.

EMDR Terapisi; etkili ve hızlı sonuçlar elde edilen bir psikoterapi yaklaşımıdır.

EMDR; Deprem, istismar (fiziksel veya duygusal), ölüm gibi büyük travmaların ya da diğerlerine nazaran daha küçük ama etkisi aynı olan olumsuz yaşam deneyimlerinin (travmatik anıların) yeterince işlenmediği zaman üzerinden zaman geçmesine rağmen anının yaşattığı hislerin (beden duyumları, duygular, davranışların) ilk günkü gibi etki göstermesidir.

EMDR’nin TEMEL PRENSİPLERİ VE PROSEDÜRÜ

EMDR’nin prosedürüne göre çoğu psikopatolojik (psikiyatrik) rahatsızlık, yaşamın erken dönemlerindeki deneyimlere dayanmaktadır.

EMDR tedavisinin amacı, geçmişten gelen işlevsel olmayan duyguları, düşünceleri ve davranışları hızlıca işlevsel hale getirmektir.

Danışan kendini kötülemesindense, gelişmesini sağlayan iç görü ve duygulanımlar sürece dahil edilir.

Adaptif Bilgi İşleme modeli, Emdr ile erişilen hızlı klinik sonuçlar alınan istikrarlı tepki örüntülerini açıklamak için geliştirilmiş bir modeldir.

EMDR, erken dönem deneyimlerinden oluşan ve süregelen duygu, düşünce, davranışın ve bunları izleyen kişilik yapısı örüntülerini oluşturan, kişiyi rahatsız eden birçok sorunu ele alır.

EMDR Terapisinde nasıl bir yol izlenir?

Kişiyi ilk günkü gibi etkileyen yaşam deneyimleri ve olumsuz anılara odaklanan EMDR, anının hissettirdiği duygulara, düşüncelere duyarsızlaştırma işlemiyle, anıların işlenmesini ve kişide oluşturduğu olumsuz etkiyi azaltır.

EMDR, olumsuz anıların (yaşam deneyimleri) diğer nötr ya da olumlu anılarla bağlanmasına yardımcı olur. Kişi yeni bir durumla (olay)  karşılaştığında, geçmişte yaşadığı olaylardan (anılar) bağlantılı şekilde duygular hissetmesine, düşünmesine, davranmasına neden olmaktadır. Bu durum kişinin hala duygusal, düşüncesel ve davranışsal olarak geçmişte rahatsızlık verici anının etkisinde olduğu anlamına gelir. EMDR terapisiyle, olumsuz anıların işlenmesi sağlanır. Olumsuz anılar unutulmaz, sadece ilk günkü kişiyi olumsuz yönde etkileyen duygu ve düşüncelerinin ortadan kalkmasını sağlar.

EMDR Terapisi hangi alanlarda fayda sağlar?

 1. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
 2. Özgüven Problemleri
 3. Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılı düşünce ve davranışlar)
 4. Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 5. Sınav Kaygısı
 6. Fobiler
 7. Panik Atak
 8. Öfke ve stresle başa çıkma
 9. Depresyon
 10. Cinsel İşlev Bozuklukları
 11. Uyku Sorunları
 12. Yeme Bozukluğu
 13. Bipolar Bozukluk (Manik- Depresif Bozukluk)