WISC-IV Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

WISC-IV Nedir? ( Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)

WISC-IV zeka testi 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocuklara uygulanan ve çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik bir değerlendirme aracıdır. Türkiye’deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır, güvenilirlik ve geçerlilik bakımından kanıtlanmış en sık kullanılan uygulamalardan biri olarak görülür.

WISC-IV, çocukların ve gençlerin hem kendi yaş grubu içindeki beceri düzeylerini hem de kendi içlerindeki güçlü yanlarını ve desteklenmesi gereken becerilerini değerlendirmektedir. Uygulama bireysel olarak yapılır. Tüm testin uygulaması ortalama 2 saat sürmektedir. Ancak her çocuğun çalışma hızı ve motivasyon düzeyine bağlı olarak test süresi farklılıklar gösterebilmektedir.

Değerlendirme nasıl yapılır?

WISC-IV değerlendirmesinde, çocuğa 10 temel alt test uygulanmaktadır. Gerekli olduğu düşünüldüğünde buna ek olarak 5 yedek alt test, standartlara uygun olarak uygulanmaktadır. Uygulanan temel alt testler çocuğun sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerilerini ölçmektedir.

Sonucu size ne kazandıracak?

WISC-IV uygulaması, hazırlanan rapor aracılığıyla, çocuğun değerlendirilen alanlarda nasıl bir performans sergilediğini, hangi alanların güçlü yanları olduğu ve hangi becerilerinin desteklenmesinin akademik başarısını ve okul performansını olumlu yönde etkileyeceğini detaylı bir biçimde açıklar. Performansa ek olarak, çocuğun gelişim öyküsü ve uygulama sırasında gözlemlenen davranışlarının klinik olarak yorumlanmasıyla oluşturulan öneriler kısmında, hem ebeveynlere hem de okula yönelik olacak şekilde çocuğun zeka ve psikolojik gelişimini destekleyecek tavsiyeler ve gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır.

Çocuğa ne söylenmeli?

Çocuğunuzu uygulamaya gelmeden önce mutlaka bilgilendirin. Çocuğunuza: becerilerini tanımak için bir uzman ile birlikte yaklaşık 2 saatlik bir uygulama yapacağını, okul testleri gibi puanlandırılan bir sınav olmadığını, kendisinin nasıl daha iyi öğrendiği ve hangi alanlarda desteklenmesinin kendisi için iyi olacağı bilgisinin elde edileceğini söyleyebilirsiniz.