Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir ?

Prof. Dr. Özgür YORBIK (Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı)

Öğrenme bozukluğu, zekası normal veya normalin üstünde olan bir çocuğa, yaşına ve gelişimine uygun okuma, yazma ve aritmetik eğitimi verildiği halde, okuma, yazma ve/veya aritmatik becerilerinin ölçülen standart testler ile daha geri olması durumudur.

Öğrenme bozukluğu olan çocuklar kelimeleri okuyamayabilirler veya yanlış, yavaş veya daha fazla çaba göstererek okuyabilirler. Okuduğu materyalin anlamını anlamayabilirler. Bir kısmı söz konusu okuma materyalini okusalar da, olayları sıralamada,  okunandan çıkarımlar yapmada veya daha derinde yatan mesajlardan anlam çıkarmada güçlük çekebilirler. Hecelemede güçlükleri olabilir (yeni sesler ekleyebilirler veya sesleri eksik söyleyebilirler; ünlüler ile ünsüzleri yer değiştirebilirler).

Yazma bozukluğu olan çocuklarda yazılı ifade güçlükleri de olur. Yazılarında bir çok gramer hatası, noktalama hatası, paragraf oluşturmayı organize edememe gözlenebilir. Yazılı anlatımlarını anlamak güç olabilir.

Aritmetik bozukluğunda, rakamların anlamlarını ne ifade ettiklerini anlamaları güçtür. Hesap yapamazlar veya hesap yapmada güçlük çekerler. Rakamların veya sayısal verilerin birbiriyle ilişkisini çözmekte güçlük çekerler. Arkadaşları zihinden hesap yapmaya başladıkları halde, aritmetik bozukluğu olanlar, parmak hesabı yapmaya devam ederler. Bir hesaplamanın ortasında kaybolurlar. Hesaplamadan koparlar ve işlemi değiştirebilirler. Matematiksel çıkarımlarda güçlükleri olur (ör. sayısal problemleri çözerken, matematiksel kavramları, gerçekleri yada işlemleri uygularken güçlükleri olur).

Öğrenme bozukluğu tanısı, bir çocuk ergen psikiyatristi tarafınca konulmalıdır.

Öğrenme bozukluklarının tedavisinde, özel eğitim yöntemleri uygulanmaktadır.