Oyun Terapisi

‘’Kuşlar uçar, balıklar yüzer ve çocuklar oynar ’’

 1.   G.Landreth

Çocuklar için oyunun anlamı;

Oyun çocukların dilidir. Günlük hayattaki fikirlerini, oyun yoluyla ifade ederler. Oyun aynı zamanda, bir sosyalleşme biçimidir ve toplumun kültürünü ve normlarını öğrenmenin bir yoludur. Oyun, çocuğun kendini ifade ettiği sembolik dildir.

Oyun terapisi ile elde edilen bilgiler;

 1. Çocuğun yaşadığı deneyimler
 2. Bu deneyimlere verdiği tepkiler
 3. Bu deneyimler hakkında hissedilenler
 4. Çocuğun dilekleri, istedikleri, ihtiyaçları
 5. Çocuğun benlik algısı

Oyunun, çocuk gelişimi için önemi ve faydaları nedir? 

Bir çocuk ancak oyun oynayabilirse tamamlanabilir. Çocuklar oyundan mahrum bırakıldıklarında duygusal alanda gelişim gösteremezler ve uygun biçimde sosyalleşmeyi başaramazlar. Oyun, çocukların fiziksel gelişimine, ince motor ve kaba motor gelişimine katkıda bulunur. Oyun, gerginliği hafifletir.

– Oyun yolunda çocuk, sosyal iletişim için gerekli becerileri geliştirir.

– Problem çözme becerilerini geliştirir.

– Başkalarıyla işbirliği yapmayı öğrenir.

– Kendi görüşlerini ve özgüvenini geliştirir.

– Fikirler üzerinde anlaşmaya varmalarını kolaylaştırır ve empati becerilerini arttırır.

– Kendilerini ve dürtülerini kontrol etmeyi öğrenir.

Neden Oyun  Terapisi ?

‘’ Kaşifin yaptığı en büyük keşif kendisidir’’

Ralph  Emerson

Her çocuğun, kendi gerçekliğini oluşturan, kendisi ve dünyayla ilgili algısal görüşleri vardır. Çocuğun benlik algısı; oyun terapisinin bakış açısının dayandığı kişilik yapısı teorisi için bir temel oluşturur. Oyun, çocukların kendilerini  ifade ettikleri doğal dilleridir. Çocuklar kendilerini konuşma yoluyla ifade edecek bilişsel yetiye sahip değildir, fakat oyun yoluyla kendilerini ifade edebilirler çünkü keşfetmekte ve ifade etmekte özgürdürler.

-İfade etmesi korkutucu olabilecek duygular ve tavırlar, çocuğun seçtiği oyuncaklar yoluyla yansıtılır. Çocuk oyun terapisinde duygularını ve tavırlarını ifade etmekte tamamen özgürdür. Hangi duyguları ifade edecekleri konusunda bir kısıtlama getirilmez.

-Oyun terapisi konuşma odaklı bir terapi yöntemi değildir. Konuşmaya odaklanmak ilişki açısından otomatik olarak bir bariyer yaratır.

-Çocuğun dünyası somutlar ile doludur. Soyut düşünme becerileri tam olarak gelişmemiştir. Ne hissettiklerini ifade etmede gelişimsel açıdan yeterli beceriler oluşmamıştır. Duygusal açıdan hissettiklerinin yoğunluğuna odaklanmayı başaramazlar. Biz onlara ne hissettiklerini fark ettiğimizde kendi duygularının farkına varmaya başlarlar.

-Oyun terapisinde, çocuğun serbestçe oynayarak oyun odası ve terapiste aşina olmasına izin verilir sonrasında terapist uygun gördüğü anda oyun materyallerini kullanarak stresin kaynağı olan durumu sahneler.

Oyun terapisinin çocuğa yardımcı olduğu alanlar:

 1. Pozitif bir benlik algısı geliştirmesi
 2. Kendisinin sorumluluğu daha çok alması
 3. Kendisini daha çok kabul etmesi
 4. Kontrol hissini deneyimlemesi
 5. İçsel bir değerlendirme mekanizması geliştirmesi
 6. Kendilerini duygusal düzeyde kabul etmeyi öğrenirler
 7. Çocuklar, kendilerini kabul etmeyi öğrendiklerinde başkalarını da kabul etmeyi öğrenirler.

 

 Oyun terapisi hangi yaş aralığındaki çocuklara uygulanır?

Oyun terapisi 2-10 yaş arası çocuklarda kullanılan bir terapi yöntemidir.

Oyun terapisi hangi durumlarda kullanılır?

 1. Sosyal beceri geliştirme amacı ile
 2. Uyku ve Yeme Bozuklukları
 3. Uyum Bozuklukları
 4. Kardeş Kıskançlığı
 5. Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 6. Depresyon
 7. Fobiler
 8. Öfke problemleri
 9. Ölüm ya da boşanma durumları

 

TESTLER

Tanı ve tedavi sürecinde değerlendirme (ölçek) amacıyla yapılan testlerin önemi hakkında yazı.

 1. WICS-IV Zeka Testi
 2. Agte Gelişim tarama
 3. CAS Bilişsel Değerlendirme testi
 4. DENIVER 2 Gelişim Testi
 5. CAT -TAT çocuk ve gençler için algılama testi
 6. Rorschach Testi
 7. MMPI Kişilik Testi
 8. Peobody Resim Kelime Testi
 9. Good-Enough-Harris Bir inşan çiz Testi

 

EKİBİMİZ

PROF. Dr  ÖZGÜR YORBIK

Uzman Dr Uğur Yakın

Uzman Klinik Psikolog Damla Gökboğa

Uzman Psikolog Duygu Kurulay

Uzman Psikolog Çağla Begüm Yüce

Uzman Psikolog Ecem Yakın

Uzman Psikolog Erinç Yücel

Uzman Diyetisyen Didem Akça