WISC-IV Zeka Testi

Wisc IV testi,   6 ile 16 yaş arası çocuklara uygulanabilmektedir. Wisc IV Testinin uygulayıcı uzman eğitimi ve uygulama sertifikası Türk Psikologlar Derneği tarafından verilmektedir. Türkiye’ye uyarlaması yeni yapılmış Wisc IV zeka ölçeği, 2016 yılında psikologlarca uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde uzun yıllardır kullanılan ve halen de bazı özel ve resmi kurumlarda kullanılmaya devam edilen Wisc-R Zeka Ölçeğinin bir üst versiyonudur Wisc IV Zeka Testi.  Wisc IV Zeka Ölçeği, çocuğun zeka kapasitesini 5 alanda ölçmekte, yapılacak yönlendirmeler için daha geniş bir veri sağlamaktadır. Zeka gelişimi (zeka bölümü) yanında, organik problemin tespitinde. yetenek alanlarının belirlenmesinde, güçlü veya zayıf yönleri anlamada güvenilir bir yöntem olarak Wisc IV tercih edilebilmektedir.

Bir çocuk veya ergene Wisc IV Testinin uygulanması gerektiğini, bir psikiyatrist, bir psikolog vb. uzmanlar veya bir okul gibi bir kurum-kuruluş isteyebilir, önerebilir, talep edebilir. Bazen de, ebeveynler, eğitimlerinde destek olmak için çocuklarının güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini öğrenmek, vb. nedenlerle Wisc IV Testinin uygulanmasını isteyebilir.

Çocuklarının gelişimini takip etmek için bile her yıl test yaptıran aileler de vardır. Bir uzmanın veya kuruluşun istediği testin çocuğa uygulanması ancak vebeveynlerinin izni ve onayına bağlıdır. Teste girecek çocuk veya ergenin, en başta, uykusuz, aç, yorgun ve aşırı kaygılı durumda olmaması gerekir. Aksi halde, psikolog çocuğu veya ergeni teste almayıp, test için başka bir zaman planlaması önerebilir.

Nadiren de, olsa bazen çocuğun testi tamamlayacak davranışları gösteremeyeceği-göstermediği özel durumlar olabilir, bu durumda da testi yapan psikolog testi kesebilir veya başka bir zamana alınmasını isteyebilir. Test için molalı olarak iki saat süre ayrılır, test, çocuğun performansına bağlı olarak biraz daha erken veya biraz daha geç bitebilir. Test öncesi aileye bilgi kayıt formu doldurtulur. Çocuğa test uygulanırken, test raporunun hazırlanmasında da yararlanılacak olan çocukla ilgili ebeveynlerden bilgi almak için “çocuk bilgi formunu” aile doldurur. Testin bitimi sonrası, gerekli durumlarda psikolog aile ile yüzyüze kısa bir bilgi verme-alma görüşmesi yapabilir.

Teste, olanaklı ise anne-baba birlikte gelebilir, olamıyor ise özellikle annenin gelmesi, çocuk hakkında gelişim durumları hakkında vereceği bilgi açısında önemlidir, annenin gelemediği, gelemeyeceği özel durumlarda ise baba ve/veya bir başka büyük ile çocuk teste gelebilir. Annenin gelemediği özel durumlarda, olanaklı ise anneye bilgi formu gönderilip doldurması istenebilir.

Test sonrası, test değerlendirme raporu hemen hazırlanamaz, uzmanın raporu hazırlaması için zamana ihtiyacı vardır, normal koşullarda 3 ile 7 iş günü arasında rapor hazırlanır. Ebeveynler için “aile raporu” hazırlanır. Aile raporu,  ailenin isteğine göre elden verilebilir, posta-kargo ile gönderilebir  veya dijital ortam üzerinden de iletilebilir. Aile ister ve gerekli iletişim bilgilerini verir ise, meslektaşlara göre hazırlanmış  testin “uzman raporu”  ilgili meslektaş, kurum kuruluşa kağıt veya dijital ortamda iletilebilir.  Ebeveynlere verilen “aile raporunun” öneri ve görüşler bölümünde test sonrası var ise yapılabilecekler aileye yazılı olarak belirtilir. Ebeveynler, aile raporunu okuduktan sonra, bir nedenle ihtiyaç duyarlar ise rapor hakkında, testi yapan ve raporu yazan psikolog ile e-posta veya cep telefonu üzerinden iletişim kurabilirler. Aile raporundaki hususlarda e-posta veya telefon görüşmesinin yeterli olmadığını ve yüzyüze bir görüşmenin daha iyi olacağına ebeveynler ve psikolog birlikte karar verebilir ve yüz yüze görüşme zamanı ayarlanabilir.