Klinik Psikolog Çağla Begüm Yüce

Çağla BEGÜM YÜCE Ergen ve Yetişkin Psikoloğu / Bağımlılık Danışmanı

Çağla Begüm YÜCE, 1989 yılında İstanbul`da doğmuştur. 2012 yılında Maltepe Üniversitesi`nden (burslu) Psikoloji lisans derecesini almıştır. Aynı yıl Maltepe üniversitesi Klinik Psikoloji (burslu) bölümünde, yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Şu an tez aşamasında olan Çağla Begüm YÜCE`nin tez konusu: “Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Kontrol Odağı, Problem Çözme Becerisi ve Sosyal Destek Değişkenleri Açısından İncelenmesi”dir.

Lisans eğitimi süresince, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar (SOYAÇ) ile gerçekleştirilen “Çocuklarla Birlikte” projesinde 2 sene boyunca yer almıştır. Bu süre içerisinde kurum bakımı altında olan çocuklarla çalışmalar, birebir görüşmeler, atölye çalışmaları yapmış; bu çalışmalar çeşitli eğitimler ve süpervizyonlarla desteklenmiştir. Aynı zamanda huzurevinde, anaokulunda ve işitme engelli çocuklarla gönüllü olarak çalışmıştır. Eğitimi boyunca, Maltepe Üniversitesi`nde klinik stajını tamamlamış, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi`nde bulunan Gündüz Bakımevi`nde gönüllü olarak bulunarak gözlem yapmış, İstanbul – Küçükyalı`da bulunan özel bir danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışarak ve süpervizyon alarak uzmanlık stajını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince aldığı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) eğitiminin ardından, Uzman Danışman Jale Kerimol Johnson tarafından verilen kuramsal ve uygulamalı Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimini süpervizyon alarak tamamlamıştır. 2014 – 2016 yılları arasında Uzman Danışman Jale Kerimol Johnson`ın asistanlığını yapan Çağla Begüm YÜCE, bağımlılık alanında bireysel görüşmelerine de bu dönemde başlamıştır. Bağımlılık Danışmanlığı eğitiminde yardımcı eğitmenlik yaparak, bağımlılık alanında gönüllü bilinçlendirme eğitimleri ve seminerleri vermiştir. 2014 -2015 yılında özel bir televizyon kanalında, Uzman Danışman Jale Kerimol Johnson`ın sunduğu “Aklın Yolu 1- Bağımlılıklarla İlgili Bilinçlendirme” televizyon programında program yapımcılığı yapmıştır. 2016 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde verilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk Eğitiminde “Algı ve Öfke, Gelişim Psikolojisi, Kişilik ve Kişilik Bozuklukları” konularında dersler vermiştir. Ulusal kongre, sempozyum ve panellerde konuşmacı olarak yer almış olan Çağla Begüm YÜCE`nin aynı zamanda ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmaları, sunumları ve yayınları da bulunmaktadır.

2013`ten bu yana da çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde Psikolog olarak görev yapmış olan Çağla Begüm YÜCE, meslek içi eğitimlerini halen sürdürmektedir. 2015 yılından beri özel bir Montessori Anaokulunda psikolog olarak görev yapmaktadır.  2016 yılından beri de merkezimizde, ergen ve yetişkin terapisti olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bireysel terapi kapsamında; bağımlılık (alkol, madde, internet, insan, vb.) başta olmak üzere, depresyon, kaygı sorunları, yeme sorunları, stres ve stresle başa çıkma, öfke kontrolü, özgüven sorunları, iletişim sorunları, kendini ifade etmede güçlük, performans kaygısı, iş ve okul yaşamına ilişkin sorunlar, ergenlik dönemi sorunları, akran ilişkileri ile ilgili problemler, aile içi iletişim gibi konularla çalışmaktadır.