Sözel testtir, bireysel olarak uygulanır. Ergenler ve yetişkinlerde kullanılır. Projektif yaklaşımlı olan test, üzerinde resimler bulunan kartlardan oluşur. Kişinin kişilik özelliklerini anlamaya yönelik bir testtir.