Aydan AYRIK 

Uzman Klinik Psikolog

Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikoloğu / Aile Danışmanı

TED Koleji, 2008 mezunudur. İstanbul Kültür Üniversite’ si Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Yıldız Teknik Üniversite’ si Pedagojik Formasyon alanında eğitimini tamamlamıştır. Kadir Has Üniversite’si Aile Danışmanlığı Bölümü’nü üstün başarı derecesiyle tamamlamıştır. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır.

Mersin Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Adolesan ve Çocuk Psikiyatri Kliniği ), Mersin Toros Devlet Hastanesi (Yetişkin ve Çocuk Kliniği), Kültür Koleji (Psikolojik Danışmanlık Departmanı) ve birçok tıp merkezi ve hastanelerde görev yapmıştır.

Aktif olarak seminer ve eğitim programları düzenleyip, vermektedir. Bunlar Dikkat ve Hafıza, Sosyal Beceri, Sosyal Kaygı, Akran Zorbalığı ve Sınav Kaygısı Eğitim Programları’ dır.

Zeka Testleri, Nöropsikolojik Testler, Kişilik Testleri, Gelişim Testleri’ nin sertifika programlarına katılmıştır. Çeşitli proje ve çalışmalarda görev almıştır. Uzmanlık tezinin araştırma konusunu “Öğrencilerin sınav kaygısı ile sosyal kaygı ve mükemmeliyetçilikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi” olarak belirleyip, araştırmasını tamamlamıştır. Lisans tezinin araştırma konusunu “Gebenin içinde bulunduğu trimester dönemi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi” olarak belirleyip, araştırmasını tamamlamıştır. Bilimsel araştırmalar ve projeler yapmayı sürdürmektedir.

Bilişsel Terapinin Kuram ve Temel İlkeleri, Bilişsel Davranışçı Kişilik Kuramı, Depresyon, Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Sınav Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozuklukların Bilişsel Davranışçı Kuram ve Terapileri eğitimini tamamlamıştır.

Aynı zamanda Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme ve güçlü bir psikoterapi yaklaşımı olan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapisinin eğitimlerini tamamlamıştır.

Oyun Terapisi Eğitimi’ni tamamlamış ve aktif olarak uygulamasını yapmaktadır.

Temel Çalışma Alanları:

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Davranım Bozuklukları,
 • Öğrenme Bozukluğu,
 • Bipolar Bozukluk,
 • Tikler,
 • Karşıt Olma-Karşı Gelme,
 • Depresyon,
 • Dışa Atım Bozuklukları,
 • Anksiyete Bozuklukları,
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk,
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu,
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğu,
 • Panik Bozukluk,
 • Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu,
 • Sınav Kaygısı,
 • Fobiler,
 • Yeme Bozukluğu,
 • Öfke Kontrol Problemleri,
 • İletişim Becerileri Sorunları,
 • Problem Çözme Becerisinin Kazandırılması,
 • İlişkilerde Yaşanan Sorun ve Problemler,
 • Özgüven Temelli Yaşanan Problemler,
 • Stresle Baş Etme Yöntemleri,
 • Uyku Problemleri,
 • Psikolojik Kökenli Bedensel Rahatsızlıklar,
 • Ebeveyn Tutum ve Davranışları,
 • Çocuk ve Ergenlerde Kural ve Sınır Problemleri.
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Travmalar