Çocuk Ergen Psikiyatri

Çocuk ve ergen psikiyatrisi; 0-20 yaş arası çocuk ve ergenlerle çalışma yapmaktadır. Bu yaş grubunun gelişimsel, ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki zorlukları ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Çocuk ve ergenlerin yaşadıkları ve ortaya çıkan psikolojik hastalıklarla ilgili tanı çocuk ergen psikiyatri uzmanları tarafından konur. Çocuk ve ergen psikiyatri doğumdan ergenlik döneminin bitimine kadar sağlıklı gelişimin sağlanması ve var olan bozuklukların tanı ve tedavisi için çalışır.